صادرات 10 تن درب باز کن غير تصويری

ارزش دلاری این میزان صادرات 146848 و ارزش ریالی آن  4,528,283,076  بوده است.

گفتنی است عمده صادرات این محصول به کشور افغانستان بوده است.

ماه

کشورطرف معامله

وزن(ک.گ)

ارزش ریالی

ارزش دلاری

1

افغانستان

45

15,432,600

510

2

افغانستان

2,154

656,303,010

21,630

3

افغانستان

1,189

821,293,760

26,935

4

افغانستان

1,240

294,255,105

9,557

5

افغانستان

2,161

1,009,440,866

32,613

6

افغانستان

2,945

1,390,553,820

44,748

7

افغانستان

1,075

341,003,915

10,855

انتهای پیام/

تبلیغات


جدیدترین اخبار

تبلیغات